4.jpg

מגדל אשכול

  • נבנה בשנים: 1974 - 1975
  • שטח הפרוייקט: 16,000 מ"ר
  • תכנון אדריכלי: ש. גלעד ארכיטקטים בע"מ (שינוי תכנית מקורית של אדר. א. נימאייר)
  • תכנון הנדסי: מילר. שנבל. צחר מהנדסים בע"מ
  • אודות
- המשתמשים בבניין הם: הנהלת האוניברסיטה, הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה לסיעוד ורווחה ומרכז המחשבים.
- הבניין בן 30 קומות וגובהו כ- 90 מ' ממפלס הכביש. כל קומה במידות 41/15 מ"א ובשטח של 540 מ'. בקומה העליונה אולם כנסים ומצפור היקפי סביב הקומה. המגדל תוכנן במקורו ע"י אדר. נימאייר מבטון חשוף. מאוחר יותר שונה ע"י אדר. ש. גלעד לקונסטרוקצית פלדה תקרות בטון וקירות מסך. נבנה ע"י חב'  FEAL האיטלקית.